Følgende bestemmelser gjelder for leie av utstyr:

1.     De leide gjenstandene skal kun benyttes til det spesifiserte formål.

2.     Leiertaker er ansvarlig for skade og tap på de leide gjenstandene, og eventuell skade eller tap skal straks erstattes av leiertaker, uten hensyn til andres skyld, ansvar eller forsikringsdekning. Unntatt herfra er normal slitasje.

3.     Utleier har intet ansvar for skader forårsaket av gjenstandene så lenge disse er i leietakers varetekt og han/hun har risikoen for dem. 

4.     Gjenstandene kan ikke framleies, lånes ut eller pantsettes.

5.     Utleier har intet ansvar for tap leietaker måtte ha som følge av feil som har oppstått på gjenstandene mens disse er i leietakers varetekt. 

6.     Utstyret må innleveres innen den oppførte avtalte frist. Leietaker/henter godtar at det påløper full dagsleie pr. påbegynt døgn etter fristens utløp, hvis ikke annet er avtalt med utleier.

7.     Leietaker aksepterer at utleier kan inndrive sine krav i henhold til kontrakt uten nærmere forvarsel.

8.     Depositum i enkelte tilfeller

9.  Depositumet tilbakebetales senest 14 dager etter at varene er levert tilbake til utleier, forutsatt at utstyret tilbakeleveres uten mangler eller skader.

10.  Er utstyret total skadet eller stjålet, vil innbetalt utstyret faktures som om det var kjøpt.